RADIONICE

Dvodnevni seminar za nastavnike i stručne saradnike 9. I 10.3.2016.godine- “Unapređivanje obrazovne i socijalne inkluzije“ , a teme su bile: Kako stvoriti inkluzivnu klimu u učionici i poboljšati komunikaciju između nastavnika, roditelja i stručnih saradnika.Seminaru je prisustvovalo 36 učesnika iz sve četiri osnovne škole i nastavnici  Srednje škole Brus.

Predavači na radionici su: psiholog Ana Radmanović i profesori razredne nastave Senka Vukajlović Slađana Drinić, Milica Dobrodolac i Tijana Vukajlović.

Teme o kojima je bilo reči na seminaru su :

-podrška u učenju i ovladavanju veština,

- diferencirana nastava,

-teškoće na koje su do sada naizalili nastavnici u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, kao i moguća rešenja,

- očigledna nastavna sredstva, asistivna tehnologija,  diskusija,

- prevazilaženje predrasuda u pogledu odnosa prema deci sa teškoćama u razvoju,   kao i prevazilaženje predrasuda u pogledu inkluzivnog obrazovanja.