RADIONICE

Пројекат Логопедске радионице у општини Брус спроводи удружење Центар за развој образовања и културе (https://crok.rs/), a финансира општина Брус, по Одлуци о избору пројеката програма рада удружења којима се додељују средства из буџета општине Брус за 2023.годину.

Циљ пројекта јесте  подстицање и усмеравање говорно- језичког развоја деце и кориговање неправилог говорно- језичког развоја код деце у оптини Брус.

Пројекат се спроводи у неколико активности, од којих је главна реализација логопедских радионица у периоду од два месеца, два пута недељно. Бесплатне радионице за сву децу у општини Брус реализују се од 1. 4. до 1. 6. 2023. године.

Логопеди у Србији запослени су у установама социјалне заштите, здравственим и просветним установама, као и у приватним ординацијама, и под надлежностима припадајућих министарстава ту су да пруже своје стручне услуге. У пракси, логопеди су обично у стручним тимовима са психолозима, педијатрима и неуропсихијатрима у клиничкој пракси, а са професорима разредних настава, педагозима, психолозима и дефектолозима у просвети и установама социјалне заштите.

Међутим, у општини  Брус не постоји  логопед који ради у овим инситуцијама. У оквиру удружења Центар за развој образовања и културе ангажован је логопед који у оквиру индивидуалних третмана и радионица унапређује говорно-језички развој код деце свих узраста. Минимално једном годишње логопед ради волонтерски са свом децом на територије општине Брус која се пријаве на бесплатне радионице.

С обзиром на то да на територији општине Брус не постоји још увек ни један логопед у државним институцијама, тачније, једино наше удружење га ангажује, потребно је да опремимо простор средствима која су неопходна за интерактиван и продуктиван рад деце са тешкоћама у говорно- језичком развоју. Истичемо и то да је све више деце на територији општине Брус којима је потребна помоћ логопеда и да, уколико се не приступи адекватном, свеобухватном и стручном подршком, деца могу бити трајно оштећена. Стручну подршку имамо, али неоходно је да обезедимо и техничку како би рад био продуктивнији. Овим пројектом ћемо омогућити  деци из Оштине Брус да бесплатно похађају логопедске радионице у нашој општини.

Логопедске радинице реализује Тијана Милисављевић, мастер дефектолог-логопед, а њену детаљну биографију можете видети овде: https://razvojdecjihpotencijala.blogspot.com/2018/01/blog-post.html