RADIONICE

Опис активности, дискусија и анализа:

1.Уводни део:

 Добродошлица и представљање

 Упознавање са пројектом

 Упознавање са деловима обуке

2. Дефинисање развојних сметњи                                                                                         

Препознавање деце из осетљивих група

 Граничне интелектуалне способности

 Емоционални поремећаји

 Дислексија и дисграфија

3. Како помоћи деци да усвоје социјалне вештине       

4.      Повратне информације                                                               

(Предавање и вежбе)      

Зашто су важне повратне информације и како се формулише повратна информација. Шта треба да садржи повратна информација( доказе, последице, промене, снаге) и Које су предности јасне и прецизне повратне информације.

5.  Кораци за развијање социјалних вештина код деце из осетљивих група

Смернице и препоруке за рад са децом из осетљивих група,са граничним интелектуалним способностима и деце са емоционалним поремећајима.                   

Евалуација:

 

Кроз обуку, учесници су упознати са  карактеристикама ученика из осетљивих група. Проширили су знања о начинима подршке ученицима из осетљивих група.

Умеју да примене кораке за развијање социјалних вештина деце/ученика из осетљивих група. Лакше препознају карактеристике социјалних вештина код деце/ученика из осетљивих група.

Полазници развијају веће самопоуздање у раду са ученицима из осетљивих група

Знају и примењују асертивне реченице у комуникацији са ученицима из осетљивих група кроз јасне поруке. Полазници примењују стечено знање из области развоја социјалних вештина код деце/ученика

https://3.bp.blogspot.com/-vMK7DaKOmpM/WzCvPqTjjAI/AAAAAAAADoo/SjevvzO4FichaoxPBURhbzRoWZJtGokyQCLcBGAs/s320/IMG_6742.JPG