RADIONICE

Projekat „Podrška inkluziji u opštini Brus“, realizuje Centar za razvoj obrazovanja i kulture, a finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Cilj projekta je je unapređivanje obrazovne i socijalne inkluzije dece i mladih iz osetljivih grupa u opštini Brus informisanjem i edukacijom nastavnika i roditelja. U skladu sa ciljem, trenutno se realizuju sledeće aktivnosti:
AKTIVNOST 1: Sastanak članova tima „IO Brus“ – 4 sastanka, na kojem se evidenitraju prikupljeni podaci o osobama koje imaju smetnje u razvoju, pravljenje pedagoškog profila, gde će svaki predstavnik tima iz svog sektora pružiti informacije, a sve u cilju sveobuhvatnog pristupa za rešavanje problema lica kojima je potrebna obrazovna i socijalna podrška i predlažu se mera za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u praksi, pružanje podrške školama u procesu individualizacije nastave za decu, a svaki predstavnik u svom sektoru obaveštava i realizuje planirano. Prvi sastanak je održan 28. 1. 2017, a Izveštaj sa sastanka dobile su sve škole.
AKTIVNOST 2: Asertivni trening i seminar/ obuka za nastavnike
Podrška inkuziji kroz primere dobre prakse i Asertivne veštine u radu sa roditeljima i učenicima sa posebnim potrebama. Seminar biće održan 18. i 19. 2. 2017. U Maloj sali Centra za kulturu, sa početkom u 9 časova.
AKTIVNOST 3:  Uvođenje pedagoškog asistenta u škole. Pedagoškog asistenta angažuje Udruženje i odobrava i finasira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u trajanju od dva meseca, počevši od 13. 2. 2017, zaključen Ugovorom o delu između Centra za razvoj obrazovanja i kulture i pedagoškog asistenta. Cilj ove aktivnosti je da na praktičnom primeru roditelji, nastavnici, stručni saradnici i predstavnici Lokalne samouprave uoče značaj dodatne podrške i pomoći deci i učenicima, nastavnicima, saradnicima, da uoče značaj saradnje sa nadležnim ustanovama, organizacijama i udruženjima, razmenu informacija između ustanova.
Specifični cilj aktivnosti: Osnažiti nastavnike, učitelje, roditelje i učenike uvođenjem asistenta- saradnika u škole.