RADIONICE

Radionica „Asertivna komunikacija u radu sa decom i roditeljima sa posebnim potrebama“, 27. Maja 2017. godine, u kojoj su direktni učesnici nastavnici i vaspitači predškolske ustanove opštine Brus.
Teme radionice su bile: Kako stvoriti inkluzivnu klimu u učionici/grupi i poboljšanje komunikacije između nastavnika, roditelja i stručnih saradnika.

Ciljevi radionice su bili:

  • Upoznavanje sa konceptom asertivnosti
  • Upoznavanje sa stilovima komunikacije
  • Upoznavanje sa asertivnim pravima

Razvijanje veština asertivne komunikacije

  • Upoznavanje sa vrstama asertivnosti
  • Učenje JA poruka

 

Nastavnici, vaspitači i roditelji su osnaženi kroz učenje veština asertivnosti. Stekli su komunikacijske veštine koje unapređuju odnos i veći stepen razumevanja između roditelja, nastavnika i stručnih saradnika.

Predavači na radionici su bile Tijana Milisavljević i Ana Radmanović (autor obuke)