RADIONICE

Vodič je nastao u okviru projekta Jačanje socijalne i obrazovne inkluzije dece iz osetljivih grupa.
Projekat je osmislio i realizovao Centar za razvoj obrazovanja i kulture uz finansijsku podršku lokalne samouprave Brus, sa ciljem da osnaži roditelje, nastavnike i stručne saradnike u unapređivanju socijalne i obrazovne inkluzije dece iz osetljivih grupa.
Polazna aktivnost projekta bilo je akciono istraživanje Jačanje socijalne i obrazovne inkluzije u opštini Brus, koje je sprovedeno u opštini Brus, u periodu od 1. februara 2015. godine do 30. marta 2017. godine. U tom periodu Centar za razvoj obrazovanja i kulture opštine Brus organizovao je niz obuka za nastavnike i vaspitače u opštini Brus koji su se odnosili na poboljšanje kompetentnosti za rad sa decom i učenicima sa posebnim potrebama. Održani su seminari sa ciljem poboljšanja kompetencija za komunikaciju i saradnju. Cilj istraživanja je bio unapređivanje obrazovne i socijalne inkluzije dece i učenika sa posebnim potrebama u opštini Brus kroz jačanje kompetencija nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa posebnim potrebama. Istraživanjem su obuhvaćeni nastavnici/vaspitači koji su učestvovali u aktivnostima i prisustvovali seminarima.
U opštini Brus, udruženje Centar za razvoj obrazovanja i kulture realizovalo je više aktivnosti u cilju promovisanja obrazovne inkluzije i animiranja šire javnosti i to u okviru akcija: Razvoj inkluzivnog obrazovanja u opštini Brus, Hajde da tražimo vrline i projekat Podrška inkluziji, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uspešno su organizovani seminari i treninzi za nastavnike i roditelje, odziv nastavnika i roditelja je bio maksimalan, a kroz evaluacione liste zaključujemo da im je neophodna kontinuirana podrška i što više takvih aktivnosti. U okviru projekta Podrška inkluziji, uveden je pedagoški asistent u škole naše opštine, u periodu od dva meseca. 
Cilj ovog Vodiča je zastupanje prava deteta na kvalitetno i pravedno obrazovanje kroz promociju vrednosti društvene i obrazovne inkluzije.
Obaveza svih koji rade s decom je da im ponude puteve koji omogućavaju da prevaziđu teškoće. Gete to kaže puno poetičnije: 
Ko mnogo pruža, pružit će svakome ponešto.
AUTORI


Vodič kroz vodič
Prvo poglavlje bavi se bitnim pitanjima i odrednicama za oblast inkluzije, uključujući međunarodna dokumenta na koje se oslanja inkluzivno obrazovanje, na kojim principima počiva inkluzija, ko ima pravo na IOP, teškoće, smernice i još bitnih pitanja i odgovora.
Drugo poglavlje obuhvata klasifikaciju razvojnih smetnji i klasifikaciju dece iz osetljivih grupa. Detaljno su opisane neke razvojne smetnje kod dece, koje smatramo najčešćim u obrazovnim i vaspitnim ustanovama. Za svaku izdvojenu razvojnu smetnju predložene su preporuke za roditelje i nastavnike u radu sa decom iz osetljivih grupa.
U trećem poglavlju opisane su karakteristike akcionog istraživanja i njegove važnosti na unapređivanju nastavne prakse, na razvoju kvalitetnijih znanja, na efikasniji razvoj učenika. U ovoj celini predstavili smo akciono istraživanje autora Vodiča za jačanje socijalne i obrazovne inkluzije u opštini Brus.
U četvrtom poglavlju izdvojili smo nekoliko primera dobre prakse koji prikazuju raznolike aspekte vaspitno-obrazovne situacije i tiču se različitih područja rada nastavnika. U ovom poglavlju imaćete priliku da pročitate reč direktora OŠ Prvi maj Vlajkovci i ŠOSO Veselin Nikolić Kruševac.