RADIONICE

Organizovanje i realizacija festivala Bruske igrarije, na kojoj će svi učesnici radionica učestvovati i pokazati šta su naučili tokom projekta. 
Cilj projekta je stvaranje uslova za razvoj dečjeg stvaralaštva. Edukacija i podsticanje dečijih talenata i interesovanja za glumu, ples, pesmu i kulturu govora.
Dramska maštaonica, koja ima za cilj podsticanje i edukaciju dece u oblasti glume. Ova radionica decu i mlade podstiče da razvijaju svoju kreativnost, slobodu izražavanja, umetničku i socijalnu svest kroz vežbe scenskog pokreta, pantomime, zamišljanja i doživljavanja. Dramska maštaonica obuhvata savladavanje raznih dramskih tehnika na šarolike teme knjiga, priča, muzike filma.
Mala škola slikanja koja ima za cilj podsticanje i edukaciju dece u oblasti slikarstva, razvijanje dečjih potencijala kroz slikarstvo. Kroz igru deca će imati priliku da nauče razne tehnike. Na ovaj način se kod dece podstiče i razvija fina motorika.
Muzička radionica koja ima za cilj podsticanje i edukaciju dece u oblasti muzike. Doprinosi razvijanju ljubavi i interesovanja dece prema muzici. Razvija se muzikalnost( sluh, muzički ritam, memorija) kod dece, razvija se smisao za improvizaciju i sposobnost aktivnog slušanja muzike različitih muzičkih pravaca, upoznaju se muzički instumenti, rad istaknutih kompozitora. Pevanje pesama različitog žanra. Deca na ovoj radionici uče kako treba da se ponašaju na sceni i u publici, oslobađaju se treme i straha od nastupa i podstiče se kreativnost i mašta u muzičkom izražavanju. 
Radionica plesa, koja ima za cilj podsticanje i edukaciju dece u oblasti plesa. Ples je deo opšteg vaspitanja, a utiče na telo, duh i um. Ovom radionicom ćemo omogućiti deci iz naše opštine da postignu bolji tonus mišića, držanje tela, ravnoteže, koordinacije pokreta, kao i savladavanje osnovnih plesnih pokreta, ritmičkih vežbi i smisla za ritam i pokret. Intelektualno, radionica plesa povećava sposobnost pamćenja, razvija kreativnost i želju sa novim saznanjima. Ples budi osećaj za lepo i deca se uz ples uče dobrim manirima i kulturi komunikacije uz sticanje velikog samopouzdanja.
Radionica kulture govora, koja ima za cilj podsticanje i edukaciju dece u oblasti našeg jezika, pravilnog govora i pisanja. U maloj školi deca će razvijati govorno- jezičke sposobnosti, kroz različite vežbe.
Program radionice kulture govora obuhvatiće sledeće vežbe:
- Vežbe za razvoj auditivne percepcije
- Vežbe za razvoj vizuelnog opažanja
- Vežbe za razvoj taktilno-kinestatičkih oseta i motorike
- Usmeravanje vazdušne struje pri spontanom govoru, recitovanju i čitanju
- Govor i komunikacija( šta je komunikacija, vrste komunikacije)
- Nenasilna komunikacija, asertivna komunikacija
- Komunikacija putem virtuelnih društvenih mreža
- Psihomotorne vežbe
- Bonton- kultura govora u različitim situacijama
Izvođenje performansa na završnom festivalu u saradnji sa učesnicima dramske radionice.
Na svim radionicama će predavači biti stručnjaci iz navedenih oblasti. Projektom je predviđen asistent, diplomirani psiholog, koji će biti angažovan na svim radionicama.
Prijave se mogu vršiti putem mejla: crok.brus@gmail.com, futem fejsbuk naloga facebook@crok.brus ili na broj telefona 065/2929531
Projekat Stvarajmo u carstvu mašte realizuje Centar za razvoj obrazovanja i kulture, a finansira Ministarstvo kulture i informisanja. 
Kratak opis projekta: 
Formiranje, osnivanje i rad pet radionica za decu- dramske, likovne, muzičke radionice, radionice kulture govora i radionice plesa, koje će se održavati dva puta nedeljno u periodu od mesec dana.