PREDAVAČI

Тијана Милисављевић

Kneza Miloša 13, 37220 Brus, Srbija

  • Email
  • office@crok.rs
  • Web
  • https://crok.rs/index.php

Датум рођења: 13.8.1987. год.      

Држављанство: српско

Образовање: Учитељски факултет, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Занимање и звање: Професор разредне наставе, мастер дефектолог- логопед

РАДНО ИСКУСТВО:

Десет година радног искуства у просвети. Тренутно је професор разредне наставе у ОШ „Први мај“ Влајковци, од 2014. године. Наставник грађанског васпитања у ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Брус, 2014. Године. Логопед у ОШ „ Јован Јовановић Змај“, Брус 2014-2012. Професор разредне наставе ОШ „ Ј.Ј. Змај“ Брус, 2012-2009. године.

ОБРАЗОВАЊЕ:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду,  Учитељски факултет, Универзитет у Приштини

Занимање и звање: Професор разредне наставе, мастер дефектолог- логопед

 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Обуке за писање писања пројеката, Обуке за писање бизнис планова, Обуке волонтера, Обуке везане за односе са јавношћу, програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, обука за реализацију наставе оријентисану ка исходима учења, координатор есДневника, члан мреже најбољих наставника региона

ИСКУСТВО везано за реализацију пројеката стекла је бавећи се радом на омладинским, образовним, културним  и школским пројектима.