PONUDE

Radionice „Spremni za nove pohode“, za decu predškolskog uzrasta i učenike od prvog do četvrtog razreda koje imaju za cilj jačanje emocionalne inteligencije i razvoj socijalnih veština kroz  12 različitih oblasti/ tema.  Primarni cilj radionica  je jačanje emocionalnih  i socijalnih  veština kod dece.Razvijanje emocionalne inteligencije od najranijeg uzrasta ima veliku ulogu u razvoju dečje ličnosti. Prednosti dobro razvijene emocionalne inteligencije:

  • BOLJI REZULTATI U UČENJU
  • SMANJENI STRES
  • BOLJE POZNAVANJE SEBE, A TIME I BOLJE IZRAŽAVANJE OSEĆAJA
  • BOLJE NOŠENJE S OSEĆANJIMA U KONFLIKTNIM SITUACIJAMA
  • EMPATIJA
  • BOLJA KOMUNIKACIJA
  • VEĆA SARADNJA


Radionice će se odnositi na pet osnovnih područja emocionalne inteligencije:

SAMOSVESNOST EMOCIJA - prepoznavanje, imenovanje i razumevanje uzroka vlastitih emocija.
PRAVILNO NOŠENJE S EMOCIJAMA - razvoj kontrole u raznim situacijama, povećanje broja odgovora na emocionalno nabijene situacije.
SAMOMOTIVACIJA - razmišljanje, planiranje i rešavanje problema uz korišćenje kontrole impulsa, pojačanje tolerancije na frustracije, a s druge strane razvoj nade, optimizma, odnosno pojačene motivacije (samomotivacije).
EMPATIJA - prepoznavanje i razumevanje emocija u drugih. Ako je dete u stanju prepoznati kako se drugi osećaju automatski dolazi do smanjenja sukoba, konfliktnih situacija…
SOCIJALNE VEŠTINE – nošenje s emocijama u društenim situacijama, razvoj senzibiliteta za tuđe potrebe i želje, razvoj aktivnog slušanja.

Teme i načini izvođenja radionica će biti prilagođene uzrastu dece.