PONUDE

Poboljšajte kvalitet interne i eksterne poslovne komunikacije, unapredite komunikacione veštine, efektivnost timskog rada i uspešno rešavajte konflikte.

 • PREDNOST JE ŠTO TRENINGE ODRŽAVAMO U PROSTORIJAMA VAŠE FIRME
 • Praktična primena stečenih veština - naši treninzi i programi su interaktivni i  primenljivi. Princip rada je radioničarski. 
 • Sticanje novih i poboljšanje postojećih znanja i veština zaposlenih.
 • Poboljšanje radne atmosfere, unapređenje radne sredine.
 • Trening se održava,subotom od 10 do 17h. Ritam rada je adekvatan sa odgovarajućim brojem pauza
 • Kako bi se na kvalitetan način posvetili svakom kandidatu, broj mesta je ograničen.
 • Svaki polaznik seminara na POKLON dobija priručnik sa teorijskim predavanjima i praktičnim vežbama..
 •   Nakon predavanja vrši se dodela sertifikata  kojim možete potvrditi pohađanje seminara

 

Konstruktivno rešavanje konflikata

Ovaj trening ima za cilj da poveća svest polaznika o tome šta je konflikt, da im omogući prepoznavanje sopstvenih stilova u rešavanju konflikta i da im pruži priliku da razviju neke od tehnika za efikasnije upravljanje konfliktom. Ova znanja mogu pomoći zaposlenima da produktivnije koriste svoje radno vreme, brzo i efikasno rešavajući konflikte. To maksimizuje korišćenje resursa i ujedno je velika prednost za samu poslovnu organizaciju.

 

Kome je trening namenjen

 • Svima koji žele da poboljšaju svoje performanse u poslovnom životu, kao i da nauče neka pravila rešavanjakonflikata u privatnom životu.
 • Menadžerima svih nivoa

 

Sadržaj trening

 • Pojam i definicija konflikata
 • Stilovi ponašanja u konfliktima
 • Rezultati konflikta
 • Komunikacijske tehnike i veštine za prevazilaženje konflikata
 • Asertivno (samopouzdano) ponašanje
 • Ja-govor i Ja- poruke (način da jasno izrazimo svoj stav, a da pritom ne ugrožavamo sagovornika)

 

Koristi od treninga

 • Smanjivanje konflikta
 • Rad u konstruktivnijoj atmosferi
 • Sticanje samopouzdanja u rešavanju interpersonalnih problema