PONUDE

TRENING ASERTIVNIH VEŠTINA

Cilj treninga asertivnosti je usvajanje i ovladavanje veštinama konstruktivne komunikacije u različitim životnim okolnostima (privatnim i poslovnim). Učesnici će naučiti na koji način da izraze svoje potrebe, želje i mišljenja na iskren i adekvatan način uz negovanje ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja sa sagovornikom.

Kome je namenjen?

Obuka je namenjena zaposlenima  koji žele da unaprede  veštine samopouzdane komunikacije,  kako u poslovnom tako i u privatnom okruženju; koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama;onima koji žele da budu produktivniji u zauzimanju za sebe.

Koje su dobiti za učesnike?

 • Razvijanje samopouzdanja
 • Razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
 • Osnaživanje za direktnu komunikaciju i zauzimanje za sopstvena prava i potrebe.
 • Usvajanje veština za upravljaje nekonstruktivnim emocijama koje ometaju asertivnu komunikaciju (bes, strah, povređenost…)
 • Prevazilaženje individualnih poteškoća u komunikaciji
 • Razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
 • Tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvala
 • Razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
 • Razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju

Koje su teme obuhvaćene? 

 • Pojam asertivnosti
 • Razlikovanje AsertivnostiPasivnosti i Agresivnosti
 • Asertivna prava
 • Identifikovanje blokada i uverenja koja otežavaju asertivno ponašanje
 • Asertivne rečenice
 • Upućivanje i prihvatanje pozitivne i negativne konstruktivne povratne informacije

Način rada

 • Rad se organizuje na radioničarskim principima rada uz kombinovane metode: predavanja i vežbe (iskustvene vežbe,diskusija,igranje uloga,rad u grupama,upitnici, simulacija). Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanje veština i na iskustveno učenje.
 • Učesnici dobijaju  radni materijal i pisani materijal sa obuke.

Trening vodi Radmanović Ana , diplomirani psiholog, sertifikovani trener asertivnih veština od strane REBT centra, Beograd