PREDAVAČI

Ana Radmanović

Kneza Miloša 13, 37220 Brus, Srbija

  • Email
  • office@crok.rs
  • Web
  • https://crok.rs/index.php

Занимање:     Психолог

Звање: дипломирани психолог    

Установа: ОШ'' Јован Јовановић Змај'' Брус

 

 

 

  • Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александовац

 

Радно место: Координатор пројектних активност у оквиру пројекта финансираног од стране “Save the Children UK“, као и рад са децом са посебним потребама

Период рада од  јула 2008. до августа 2009. год.

 

  • ОШ" Јован Јовановић Змај"  у Брусу

 

Радно место: школски психолог

Период рада од септембра 2009.  до марта 2010.године и од септембра 2016 до данас

 

  • Друштво за помоћ МНРЛ ''Пчелица'' општине Брус

Од августа 2013 до данас

Лиценцирани стручни сарадник на основним стручним пословима од априла 2016.

 

 

-дипломирани психолог

-лиценцирани стручни сарадник за рад са особама са посебним потребама од стране Коморе за социјалну заштиту.

-Координатор пројектних активност у оквиру пројекта финансираног од стране “Save the Children UK“,( од  јула 2008. до августа 2009. Год)

-Стручни сарадник у оквиру удружења ''Друштво за помоћ МНРЛ општине Брус''

-Сертификовани тренер асертивних вештина од стране РЕБТ центра- Београд

- Реализатор пројекта „ Развој инклузивног образовања у општини Брус“, који је финасирао Центар за интерактивну педагогију Београд, у  сарадњи са Мрежом пријатеља инклузивног образовања.(2015)

- Аутор и реализатор пројекта „ Хајде да тражимо врлине -Развој инклузивног образовања у општини Брус“, који је финасирао Центар за интерактивну педагогију Београд, у  сарадњи са Мрежом пријатеља инклузивног образовања.(2016.)

- Аутор и реализатор семинара за наставнике „Унапређење образовне и социјалне инклузије“(2016.)

- Аутор и реализатор обуке за наставнике, родитеље и васпитаче „ Инклузивно образовање“ (2016)

- Аутор и реализатор пројекта „ Подршка инклузији у општини Брус“, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја

- Аутор и реализатор обуке за учитеље „Асертивне вештине у раду са родитељима и ученицима са посебним потребама“

- Аутор и реализатор пројекта „ Јачање социјалне и образовне инклузије у општини Брус“

- Аутор истраживања „ Развој инклузивног образовања у општини Брус“

- Аутор књиге „ Водич за јачање социјалне и образовне инклузије“

- Стручни сарадник у оквиру  пројекта „ У царству маште“, финансиран од стране Министарства културе