PREDAVAČI

Тијана Милисављевић

Kneza Miloša 13, 37220 Brus, Srbija

  • Email
  • office@crok.rs
  • Web
  • https://crok.rs/index.php

Датум рођења: 13.8.1987. год.      

Држављанство: српско

Образовање: Учитељски факултет, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Занимање и звање: Професор разредне наставе, мастер дефектолог- логопед

РАДНО ИСКУСТВО:

Тринаест година радног искуства у просвети. Тренутно је професор разредне наставе у ОШ „Први мај“ Влајковци, од 2014. године. Наставник грађанског васпитања у ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Брус, 2014. Године. Логопед у ОШ „ Јован Јовановић Змај“, Брус 2014-2012. Професор разредне наставе ОШ „ Ј.Ј. Змај“ Брус, 2012-2009. године.

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду,  Учитељски факултет, Универзитет у Приштини

Занимање и звање: Професор разредне наставе, мастер дефектолог- логопед

 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Обуке за писање писања пројеката, Обуке за писање бизнис планова, Обуке волонтера, Обуке везане за односе са јавношћу, програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, обука за реализацију наставе оријентисану ка исходима учења, координатор есДневника, члан мреже најбољих наставника региона, Обука школских администратора основних и средњих школа за рад у сисему за управљање учењем МУДЛ

 

ИСКУСТВО везано за реализацију пројеката стекла је бавећи се радом на омладинским, образовним, културним, универзитетским  и школским пројектима.