PONUDE

Radionica za roditelje ''Slušam, razumem, pomažem''

Cilj radionica je da se roditelji upoznaju sa značajem emocionalne inteligencije kod dece.
Roditelji se upoznaju sa karakteristikama emocionalnog razvoja po uzrastima.
Shvataju značaj prepoznavanja i razumevanja  osećanja kod deteta u cilju pomaganja usvajanja adekvatnih oblika izražavanja emocija kod dece.
Razvijanje strategija za pomoć detetu u izražavanju negativnih emocija.
Značaj u razvijanju empatije kod dece.
Uviđanje značaja razvoja tolerancije na frustraciju kod dece i odlaganja zadovoljstva kod dece.
Razvijanje strategija za razvijanje samopuzdanja kod dece.

Trajanje radionice je 90 minuta