PONUDE

Poboljšajte kvalitet interne i eksterne poslovne komunikacije, unapredite komunikacione veštine, efektivnost timskog rada i uspešno rešavajte konflikte.

 • PREDNOST JE ŠTO DOLAZIMO KOD VAS.
 • Praktična primena stečenih veština - naši treninzi i programi su interaktivni i  primenljivi, po prinipu radioničarskog rada.
 • Sticanje novih i poboljšanje postojećih znanja i veština zaposlenih.
 • Poboljšanje radne atmosfere, unapređenje radne sredine.
 • Trening se održava,subotom od 10 do 18h, sa adekvatnim tempom rada
 • Kako bi se na kvalitetan način posvetili svakom kandidatu, broj mesta je ograničen.
 • Svaki polaznik seminara na POKLON dobija priručnik sa teorijskim predavanjima i praktičnim vežbama
 •  Nakon predavanja vrši se dodela sertifikata  kojim možete potvrditi pohađanje seminara.
 • Sa Vama se dogovaramo o broju polaznika treninga.

Veštine komunikacije

Ovaj treninga će omogućiti polaznicima da savladaju osnove teorije komunikacije, da se upoznaju sa tipičnim komunikacionim modelima i da steknu komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u efektivnoj poslovnoj komunikaciji

Sadržaj treninga

 • Osnovne karakteristike komunikacije
 • Verbalni i neverbalni aspekti komunikacije
 • Različiti tipovi sagovornika (agresivni, pasivni, pasivno-agresivni)
 • Asertivna komunikacija 
 • Umešnost davanja povratne informacije
 • Prihvatanje povratne informacije
 • Komunikaciju sa tzv. teškim klijentima

Kome je trening namenjen?

 • Menadžerima svih nivoa
 • Svim zaposlenima koji žele da usavrše svoje veštine komunikacije

Koristi od treninga

 • Na kraju treninga polaznici će savladati osnove efikasne komunikacije, upoznaće komunikacijske tehnike i veštine koje im mogu pomoći u u efektivnoj komunikaciji kako interno- sa zaposlenima, tako i eksterno- sa klijentima
 • Upostavljanje boljih odnosa i razvijanje različitih pristupa komunikaciji