NOVOSTI

У периду од  1. 8. до 30. 11. 2021. године реализован је културно-образовни међународни пројекат- Balkan Kids Tube Fest 

ДЕТАЉАН ТОК АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА

АКТИВНОСТ 1: Прва активност обухватила је  промоцију пројекта, отварање странице и групе на друштвеним мрежама, информисање шире јавности о активностима на пројекту,  пријаву наставника из региона за учешће на пројекту и пријаву националних координатора пројекта. Линк до фејсбук групе: https://www.facebook.com/groups/1208289296303624/

- Пријава наставника из региона за учешће на међународном пројекту : „Културно-образовни међународни пројекат- Balkan Kids Tube Fest“ , путем друштвених мрежа, Гугл упитника(Google Forms)  и еТвининг платформе вршила се током августа, до 1. септембра за координаторе пројекта, а до 6. септембра за остале учеснике. Линк до гугл пријаве: https://forms.gle/txCFhs4x1jbVAVGT7

 

Пројекат је одобрен и на еТвининг порталу: https://live.etwinning.net/projects/project/312867. Предвиђено је пет националних координатора- координатор за Србију, координатор за Црну Гору, за Македонију, за Хрватску и Босну и Херцеговину, међутим због великог броја пријављених наставника из региона, одређено је 13 националих координатора.

Информисање грађана о активностима пројекта вршено је и путем медија: линк:

http://skr.rs/z7Qn

 

 

АКТИВНОСТ 2:   Наставницима и координаторима послато је упутство за рад на пројекту и постављено је у ФБ групи , као и на еТвининг платформи.

Путем мејлова разрешене су одређене дилеме учесника које су се највише односиле на промену координатора. Упутство за наставнике и коорднинаторе налази се у прилогу.

Наставницима је представљено да након сваке радионице ученици заједно са наставником имају 7 дана рок да заврше истоимени задатак- да представе најважније са радионице видеом који траје од 3-5 минута, да поставе на фб групу и да пошаљу извештај свом координатору.

 

АКТИВНОСТ 3: Стваралачки рад ученика- Назив сваког задатка морао је бити оригиналан, а ученици заједно са наставницима су осмишљавали на који начин ће осмислити видео и остварити исходе.

1. задатак: Култура на друштвеним мрежама- Током овог задатка ученици су истраживали који се културни садржаји нуде на друштвеним мрежама.

2. задатак: Правилно хештегуј- Сленгови и култура говора-

3. задатак: Асертивна комуникација на друштвеним мрежама- Културно је рећи НЕ

4. задатак: Општа култура- Информиши се потпуно о ономе о чему желиш да причаш на друштвеним мрежама

5. задатак: Превазилажење треме и страха од јавног наступа-

 

Наставници учесници након сваког реализованог задатка писали су кратак извештај следеће садржине:

Назив задатка:

Име и презиме наставника:

Назив и место образовне установе:

Број ученика:

Држава:

Кратак садржај и остварени исходи:         

Остварене међупредметне компетенције:

Продукт: (Кратак видео који треба на почетку да садржи државу, школу и име и презиме наставника- или линк до видеа) и такав извештај слали координатору и постављали на фб групу.

Координатори су сакоупљали податке, а након сваког завршеног задатка, слали су извештаје техничком асистенту пројекта. Најистакнутији видео записи постављени су и на јутјуб канал https://www.youtube.com/channel/UC_0ks-aE5EDhChonfbDRpXg

Продукти пројекта- видео поруке су јавне на јутјубу  и друштвеним мрежама,  у циљу развијања свести код деце о култури говора на друштвеним мрежама, препознавање и реаговање на неприхватљиво понашање на друштвеним мрежама и јутјуб каналу.

Након завршених задатака учесници- наставници и ученици који су све задатке реализовали  добили су захвалнице за  учешће на међународном пројекту. Пријављено је 50 наставника из Србије, 36 из Македоније, 16 из Црне Горе, 6 наставника из Босне и Херцеговине и 5 наставника из Хрватске. Укупно 750 ученика из Србије, 504 из Македоније, 102 ученика из Црне Горе, 30 ученика из Хрватске. (Прилог 3)

 

ОПИС ЕФЕКТА ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је развијање свести о култури говора на друштвеним мрежама, препознавање и реаговање на неприхватљиво понашање на друштвеним мрежама и јутјуб каналу.

Специфични циљеви: Развијање интеркултуралности кроз заједничке продукте и активности

Свих пет задатака су различити, а опет су једна компактна целина с циљем развијања свести о култури говора на друштвеним мрежама. Наставници су кроз активности реализовали активну, егземпларну, интегрисану наставу. Ученици су развили и информатичке компетенције, сарадњу, одговорно учешће у друштву, толеранцију, дружење, самовредновање, поштовање различитости, емпатију, естетичку компетенцију, као и предузетничку компетенцију. Самим тим су и  наставници развијали и усавршили своју праксу са иновацијама у образовању, мултикултурални приступ образовању као и богаћење језичке културе. Огроман одзив наставника учесника изненадио је позитивно координаторе програма, што доказује да је велик проценат наставника спреман на иновације, али и да је сам пројекат веома значајан за ученике. Наставници су позитивно реаговали на сваки задатак, ученици су остварили све предвиђене исходе и циљеве.

Неки од коментара након завршетка последње активности пројекта су испод, а све могу с видети на линку: https://www.facebook.com/groups/1208289296303624

На пројекту је директно учествовало 50 наставника из Србије, 36 из Македоније, 16 из Црне Горе, 6 наставника из Босне и Херцеговине и 5 наставника из Хрватске. Учествовало је укупно 750 ученика из Србије, 504 из Македоније, 102 ученика из Црне Горе, 30 ученика из Хрватске.  У прилогу се налазе и називи школа уз списак учесника које су учествовале на пројекту. Многе од школа убациле су у годишњи план рада школе овај пројекат.(Прилог 2)

IMG_3013.jpgIMG_3014.jpgIMG_3016.jpg

 

 

 

 

 

Прилог 1: Упутство за наставнике и координаторе

Naziv projekta: Kulturno-obrazovni međunarodni projekat- Balkan Kids Tube Fest

Uzrast dece učesnika: predškolski uzrast, osnovna i srednja škola

Vreme početka projekta sa učenicima: 13. septembar 2021.

Prijave vaspitača, učitelja, nastavnika iz regiona do 10. septemba 2021.

Prijave za nacionalne koordinatore (vaspitače, učitelje, nastavnike) do 1. septembra 2021.

Trajanje projekta sa učenicima: 6 sedmica     

Cilj projekta: Cilj projekta je razvijanje svesti o kulturi govora na društvenim mrežama, prepoznavanje i reagovanje na neprihvatljivo ponašanje na društvenim mrežama i jutjub kanalu.

Specifični ciljevi: Razvijanje međupredmenih kompetencija i interkulturalnosti kroz zajedničke produkte i aktivnosti

Nastavnici će organizovati i realizovati 5 radionica sa decom- svaku radionicu na početku nedelje, a tokom nedelje učenicima biti podrška za realizaciju zadataka.

Teme radionica i zadaci za učenike:

- Kultura na društvenim mrežama

- Pravilno hešteguj- Slengovi i kultura govora

- Asertivna komunikacija na društvenim mrežama- Kulturno je reći NE

- Informiši se potpuno o onome o čemu želiš da pričaš

- Prevazilaženje treme i straha od javnog nastupa

Naziv zadataka mora biti originalan, a nastavnik ima autonomiju da realizuje zadatak u skladu sa mogućnostima, ali tako da je u skladu sa ciljem zadatka. Svaki nastavnik ima autonomiju da izvodi radionice sa učenicima u skladu sa sposobnostima, mogućnostima i učenika i kreativnim potencijalima i učenika i nastavnika.

1. zadatak: Kultura na društvenim mrežama- Tokom ovog zadatka učenici će istraživati koji se kulturni sadržaji nude na društvenim mrežama. Nastavnik ih usmerava, ukazuje na njima potrebne obrazovne i kulturne sadržaje, koji su zanimljivi i korisni. Uočavanje razlike između kiča, šunda, popularnih članaka  i obrazovno- vaspitno-kulturnih.

Vreme realizacije: 7 dana       

2. zadatak: Pravilno hešteguj- Slengovi i kultura govora- Mladi imaju svoju gramatiku, jezička pravila po kojima se njihov jezik razlikuje od jezika odraslih. Stoga, nije moguće meriti "pravilnost" ili "kvalitet" tog jezika van komunikacijskog čina u kome ne učestvuju oni sami. Jedna od osnovnih osobina jezika jeste to da se on menja i razvija - žargon mladih i brže od ostalih slojeva jezika. Promene koje beležimo sada uopšte se ne moraju zadržati niti imati uticaja na dalji razvoj našeg jezika. To treba razumeti kao variranje jezika na generacijskoj skali, jedan varijetet srpskog koji pripada mladima, a ne kao "kvarenje" nečeg "našeg". To su uobičajeni jezički procesi - kaže Nenad Krcić. Radionica treba da bude osmišljena  osmišljena tako da učenici po završetku umeju da prepoznaju i razlikuju dozvoljeni društveni tip humora na društvenim mrežama od nedopustive nepismenosti i vulgarnosti. 

Vreme realizacije: 7 dana

3. zadatak: Asertivna komunikacija na društvenim mrežama- Kulturno je reći NE

Moguće teme:1)Koje vrste komunikacija postoje; 2) Koja su moja asertivna prava; 3) Kako rešiti konflikte- kulturno i  4) Kako uputiti i primiti kritiku- kulturno. Kroz prezentaciju, diskutovanje i interaktivni radioničarski rad, deca usvajaju pravilne obrasce ponašanja i uočavaju jasnu razliku između kulturnog i nekulturnog ponašanja na društvenim mrežama, važnosti jasnog isticanja svog stava, na kulturan, asertivan način .

Vreme realizacije: 7 dana

4. zadatak: Opšta kultura- Informiši se potpuno o onome o čemu želiš da pričaš na društvenim mrežama

Izvori informacija mogu biti različiti. Na radionici će učesnici diskutovati o tome na koji način dolaze do informacija. Voditelj radionice ih usmerava, daje jasna uputstva o bezbednosti dece na internetu i proveravanju tačnosti informacija koje pronalaze. Biblioteka kao najpouzdaniji izvor informacija.

5. zadatak: Prevazilaženje treme i straha od javnog nastupa- Moguće teme: Šta me blokira? U kroz prezentaciju predstavlja najčešće uzroke treme i  blokade. Navođenje primera poznatih u ulozi velikih tremaroša. Prevazilaženje treme kroz 5 ključnih koraka. Kako se samopouzdano i kulturno izražavati?

- Video- poruka kao sredstvo komunikacije

Nakon svake radionice učenici zajedno sa nastavnikom imaju 7 dana rok da završe istoimeni zadatak- da predstave najvažnije sa radionice videom koji traje od 3-5 minuta.

- Saglasnost roditelja- Svi nastavnici moraju pribaviti saglasnost  roditelja dece koja će učestvovati u realizaciji video-poruka.

- Stvaralački rad učenika- Video poruke

Tokom svakog zadatka učenici individualno ili u grupama pripremaju izvođenje kratkog videa  kojim će prezentovati temu određenog zadatka. Za svaki zadatak  imaju 7 dana rok da postave video- poruku u skladu sa tim zadatkom. Snimaju video- poruke pod nazvima zadataka. Nastavnik ih usmerava, predlaže, pruža podršku, montira video, šalje videe nacionalnom koordinatoru i postavlja na zvaničnu stranicu projekta. Predviđeno je da svaki zadatak počne sa radionicom sa učenicima u ponedeljak, a da video-poruke budu poslat koordinatorima do sledećeg ponedeljka, kada za njih počinje izrada novog zadatka.

Ukoliko postoji mogućnost donacije iz opštine/sponzora I sl., predlog je da svi učesnici tokom snimanja budu obučeni u iste majice sa logoom projekta u cilju stvaranja ujedinjenja zarad istih interesa- razvijanje svesti o kulturi govora, razvijanje interkulturalnosti i poštovanja različitosti.

- Poslednja aktivnost: Upoznavanje dece- učesnika- učenika putem Zum platforme i predstavljanje video-poruka

 

UPUTSTVO ZA NASTAVNIKE

Nastavnici učesnici nakon svakog realizovanog zadatka pišu kratak izveštaj sledeće sadržine:

Naziv zadatka:

Ime i prezime nastavnika:

Naziv obrazovne ustanove:

Država:

Kratak sadržaj i ostvareni ishodi:             

Ostvarene međupredmetne kompetencije:

Produkt: (Kratak video koji treba na početku da sadrži državu, školu i ime i prezime nastavnika- ili link do videa)

 

Nedeljni izveštaj nastavnik šalje svom koordinatoru.

 

UPUTSTVO ZA KOORDINATORE

Koordinatori prikupljaju nedeljne izveštaje od nastavnika i na osnovu toga prave izveštaj o realizaciji zadatka sledeće sadržine:

Naziv zadatka:

Broj učesnika nastavnika:

Broj učesnika učenika:

Država:

Ostvarene međupredmetne kompetencije:

Svi linkovi do videa:

Nakon svih realizovanih zadataka koordinatori evidentiraju imena nastavnika koji su realizovali sve zadatke i sve ostvarene međupredmetne kompetencije.

Прилог 2:

План укључивања школе у националне и међународне пројекте

Културно-образовни међународни пројекат „Balkan Kids Tube Fest“

Време

Активност

Реализатори

август/ септембар 2021.

Информисање и упознавање наставника са циљевима, садржајима и активностима међународног пројекта.

Аутор пројекта -Тијана Милисављевић, директор, педагог

септембар

13-17.

Реализација прве активности пројекта:

Култура на друштвеним мрежама- Током ове активности ученици ће истраживати који се културни садржаји нуде на друштвеним мрежама. Наставник их усмерава, указује на њима потребне образовне и културне садржаје, који су занимљиви и корисни. Уочавање разлике између кича, шунда, популарних чланака  и образовно- васпитно-културних.

Наставници, ученици

септембар

20-24.

Реализација друге активности пројекта:

Правилно хештегуј- Сленгови и култура говора- Активност треба да буде осмишљена  осмишљена тако да ученици по завршетку умеју да препознају и разликују дозвољени друштвени тип хумора на друштвеним мрежама од недопустиве неписмености и вулгарности. 

Наставници, ученици

септембар/октобар

27-1.

Реализација треће активности пројекта:

Асертивна комуникација на друштвеним мрежама-културно је рећи не-

Могуће теме: 1) Које врсте комуникација постоје; 2) Која су моја асертивна права; 3) Како решити конфликте- културно и  4) Како упутити и примити критику- културно. Кроз презентацију, дискусију и интерактивни радионичарски рад, деца усвајају правилне обрасце понашања и уочавају јасну разлику између културног и некултурног понашања на друштвеним мрежама, важности јасног истицања свог става, на културан, асертиван начин.

Наставници, ученици

октобар

4-8.

Реализација четврте активности пројекта:

Информиши се потпуно о ономе о чему желиш да причаш-

Извори информација могу бити различити. У оквиру ове активности  учесници воде дискусију о томе на који начин долазе до информација. Водитељ их усмерава, даје јасна упутства о безбедности деце на интернету и проверавању тачности информација које проналазе. Библиотека као најпоузданији извор информација.

Наставници, ученици

октобар

11-15.

Реализација пете активности пројекта:

Превазилажење треме и страха од јавног наступа-

Могуће теме: Шта ме блокира? Кроз презентацију представљају најчешће узроке треме и  блокаде. Навођење примера познатих у улози великих тремароша. Превазилажење треме кроз 5 кључних корака. Како се самопоуздано и културно изражавати?

 

Наставници, ученици

октобар

25-29.

Реализација шесте активности пројекта:

Сумирање резултата и исхода активности, презентовање продуката пројекта и писање извештаја

Наставници, ученици, стручни сарадник-педагог, директор

           

Циљ пројекта: Циљ пројекта је развијање свести о култури говора на друштвеним мрежама, препознавање и реаговање на неприхватљиво понашање на друштвеним мрежама и јутјуб каналу.

Специфични циљеви: Развијање међупредмених компетенција и интеркултуралности кроз заједничке продукте и активности

Опис пројекта: Кроз обуке за националне координаторе и наставнике из региона, страницу на друштвеној мрежи, еТвинингу и континуираној менторској подршци, 500 деце из региона активно ће учествовати у реализацији 5 задатака у трајању од по 7 дана. Кроз стваралачки рад ученици  у групама, тимски или индивидуално праве видео-поруке негујући културу говора и интеркултуралност.

Прилог 3:

SPISAK KOORDINATORA I DODELJENIH NASTAVNIKA

 

 

 

1. KOORDINATOR: Olivera Kolarić (Kruševac) olivera.kolaric6@gmail.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Marina Lazarevic, Kruševac

ksmarina@gmail.com

2.

Verica Sokolovic, Kruševac

vernen97@gmail.com

3.

Jasmina Jovanović, Kruševac

jjasna72@gmail.com

4.

Mirjana Bazić, Kruševac

mbazic@gmail.com

5.

Zilha Krlić, Novi Pazar

zilha7502@hotmail.com

6.

Zoran Ilić, Leskovac

ztilic75@gmail.com

7.

Tatjana Ilić, Leskovac

tatjanailic016@gmail.com

 

2. KOORDINATOR: Marija Đenadić Torbica (Brus) marija.djenadic@gmail.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Slađana Drinić, Brus

drinic.sladjana@gmail.co

2.

Sanja Raičević, Brus

sanjaraicevic91@gmail.com

3.

Senka Vukajlović, Brus

senac23@yahoo.com

4.

Tijana Milisavljević, Brus

tijanamilisavljevic@yahoo.com

5.

Svetlana Stefanović,  Aleksandrovac

vukmia1@gmail.com

6.

Ivana Medarović, Aleksandrovac

ivana@medarovic.com

7.

Violeta Davidović, Aleksandrovac

lela.davidovic@live.com

 

3. KOORDINATOR: Jelena Babić (Prokuplje) uciteljicajelenababic@gmail.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Emilija Curcic, Prokuplje

emilija2702@gmail.com

2.

Dragana Stevanović, Prokuplje

draganas972@gmail.com

3.

Mirjana Jovanović, Niš

jmirjana68@gmail.com

4.

Sanja Vacić, Niš

sanjavacic@gmail.com

5.

Gordana Tonić, Niš

gorton_73@hotmail.com

6.

Ljiljana Sokolović, Prokuplje

ljiljanaa.sokolovic@gmail.com

7.

Anka Rašić, Zaječar

ankarasic4@gmail.vom

8.

Melita Veličković, Zaječar

velickovicmelita379@gmail.com

 

4. KOORDINATOR: Slađana Dobrota (Smederevo) sladjanadobrota70@gmail.com

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Vesna Miljković, Smederevo

sovice2018@gmail.com

2.

Jasminka Vuković, Mladenovac

vukovic.jaca@gmail.com

3.

Ljiljana Vićovac, Sopot

ljilja.net@gmail.com

4.

Aleksandra Gojković, Mladenovac

aleksandra.gojkovic137@gmail.com

5.

Miroslav i Dragica Danilovic, Topola

mdanilovicds@gmail.com

6.

Dobrinka Nikolić, Aranđelovac

doca.uciteljica@gmail.com

 

 

5. KOORDINATOR: Nataša Miljanović (Šid) natasamiljanovic@yahoo.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Valerija Grdić, Hrtkovci

valerijagrdic@gmail.com

2.

Nada Rac, Kula

racnada@gmail.com

3.

Danijela Miličić Trebaticki, Srbobran

danijela.nadalj@gmail.com

4.

Marijana Kolarić, Kula

marijana.kolaric@gmail.com

5.

Katarina Jevtić, Čačak

katarina.jevtic1974@gmail.com

6.

Marija Zaputil, Požarevac

marija.zaputil@gmail.com

7.

Milica Milovanović, Jagodina

milicajagodina@gmail.com

 

6. KOORDINATOR: Irena Bijelić (Sremski Karlovci) irenabijelic.ib@gmail.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Tatjana Kolar, Sombor

tanja.sombor@gmail.com

2.

Snežana Šalai Tibor, Šabac

snezanasalaitibor@osvukkaradzicsabac.edu.rs

3.

Ljiljana Mudrinić, Sombor

ljmudrinic.sk@gmail.com

4.

Lidija Nerandžić Čanda, Sombor

nerandziccandalidija@gmail.com

5.

Sanja Štrbac, Beograd

moljac.strbac@gmail.com

6.

Milijana Gajic, Beograd

bebagajic@gmail.com

7.

Svetlana Drobnjak, Beograd

cecadrobnjak@gmail.com

8.

Jasmina Janić, Šabac

janicjasmina@yahoo.com

 

7. KOORDINATOR: Mirjana Kimeva (Makedonija) kimmirjana@gmail.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Biljana Loteska

BLoteska@yahoo.com

2.

Hilda Dimitrievska

hildadimitrievska29@gmail.com

3.

Станче Штерјовска

stancesterjovska@gmail.com

4.

Julijana Milosevska

julijanamilosevska@yahoo.com

5.

Emilija Nikolova

emilijamatej2005@gmail.com

6.

Анета Соклевска

anetasoklevska@gmail.com

7.

Sofija Sanev

sofijapocepova@yahoo.com

8.

Vesna Zafirovska

zafirovskavesna939@gmail.com

 

8. KOORDINATOR: Larisa Zhulina Mitovski (Makedonija) larisamitovski@yahoo.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Mirjana Kimeva

kimmirjana@gmail.com

2.

Aida Petrovska

aidafizika@yahoo.com

3.

Violeta Petkovska

vpetkovska0@gmail.com

4.

Марина Станиславова

marinamircevska96@gmail.com

5.

Zorica Milkova 

jane_zore@yahoo.com

6.

Suzana Velkovska

suzana.arsovska@gmail.com

7.

Vesna  Boshkovska

vesna.boskovska@gmail.com

8.

Canka Kostova

canka_k@yahoo.com

9.

Violeta Kostadinoska

kostadiniska_violeta@yahoo.com

10.

Gordana Geoegievska

goccca79@hotnail.com

 

 

 

9. KOORDINATOR: Pavlinka Veljanoska (Makedonija) pavlinka_mk@yahoo.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Bisera Petrovska Arginovska

bisera8523@yahoo.com

2.

Svetlana Baara

baarasvetlana@yahoo.com

3.

Vesna Gagalovska

vesnagagalovska@gmail.com

4.

Natasa Ilievska

natilievska@yahoo.com

5.

Valentina Angelkovska

valentinaangelkovska@yahoo.com

6.

Vesna Nedanovska

vesnanedanovska@yahoo.com

7.

Tanja Markovska

tanja_tm@hotmail.com

8.

Snezana

snezea@yahoo.com

 

10. KOORDINATOR: Vesna Čabarkapa (CG) vesna35cabarkapa@gmail.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Dušanka Vujičić

dudavujicic@gmail.com

2.

Vesna Đorojević

vesnadjorojevic@yahoo.com

3.

Milica Kukalj Miketić

vitkomiketic@gmail.com

4.

Božidarka Novović

bozidarka.novovic@gmail.com

5.

Nevena Ljujić

nena.ljujic@gmail.com

6.

Mirsada Šabotić

mirsada_sabotic@hotmail.com

 

11. KOORDINATOR: Sanja Pantović (CG) sanja.pantovic@hotmail.com

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Ivana Kurtović

ivana.kurtovic@os-msrzentic.edu.me

2.

Vera Filipović

tehnikazaosnovce@gmail.com

3.

Amer Murić

amermuric27@gmail.com

4.

Marina Andrijević Petrović

nastavafizike1@gmail.com

5.

Jovanka Merdović

jovankamerdovic@t-com.me

6.

Enis Gavazović

enis.gavazovic@hotmail.com

 

12. KOORDINATOR: Amra Imširagić (BiH)

 

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Kimeta Buševac

kimeta.b@hotmail.com

2.

Snežana Stević

snezastevic12@gmail.com

3.

Edita Grošić

ibrahim.edita@ gmail.com

4.

Ena Ćoralić

hathoratena@gmail.com

 

13. KOORDINATOR: Željka Milošević Paro (HR) zeljka.milosevic.paro@gmail.com

R.B.

IME I PREZIME

MAIL

1.

Anita Tufekcic

ariana200@gmail.com

2.

Biljana Krnjajić

biljana.krnjajic@gmail.com

3.

Jelena Cvijović

jmaricic.marii@gmail.com

 

 

Прилог 4: Извештај једног учитеља за реализацију задатака:

             Од периоду 13. Сптембра до 15.октобра 2021. године у подручом одељењу ОШ Први мај у Брзећу организовано је више радионица културно-образовног међународног  пројеката - Balkan Kids Tube Fest у оквиру којих је рализовано пет задатака.

Први задатак: Култура на друштвеним мрежама.

Пре него што смо приступили раду ученике смо упознали са првим задатком, објаснили појмове кич и шунд, сачинили план реализације и поделили задуужења. Ученици млађих разреда (њих 15), уз нашу помоћ у школи и помоћ родитеља кући, истраживали су културне садржаје на интернету. Разговарали смо о друштвеним мрежама и да ли смемо да их користимо. Кроз српски језик и музичку културу учили су о Душану Радовићу, у томе нам је помогао сајт Дигитална библиотека Србије. Упознали смо се са садржајима блогова Развој дечијих потенцијала и Магични круг. Ученицима смо приказали и низ других сајтова који имају корисне и поучне садржаје.

Остварени исходи: Ученици су оспособљени да истражују безбедно и сигурно на интернету; знају да препознају културне садржаје; користе информационе технологије за чување и обраду података.

Остварене међупредметне компетенције: Компетенција за целоживотно учење; комуникација; рад с подацима и информацијама; дигитална компетенција; сарадња; одговорно учешће у демократском друштву.

            Други задатак: Правилно хештегуј-сленгови и култура говора

Пре него што смо приступили раду ученике смо упознали са другим задатком, који је рађен у корелацији са предметима: српски језик, ликовна култура, пројектна настава и дигитални свет. Ученици првог разреда кроз песму Чаробне речи и ученици другог разреда кроз драмски текст  Оцене, разговарали су о култури говора. Кроз драматизацију басне Цврчак и мрав, ученици трећег разреда су употребљавали сленг кроз луткарски скеч, док су они најстарији истраживали о сленговима, жаргону уочавајући сличности и разлике. Кроз мишљења коју су износили дошли смо до закључка да је савремен начин живота допринео стварању скраћеница које се користе како у говору тако и у интернет комуникацији.

Остварени исходи: ученик користи интернет; зна да пронађе неопходне информације из разноврсних дигиталних садржаја; препознаје и разликује друштвени тип хумора на друштвеним мрежама од неписмености, сарказма, подсмеха.

Остварене међупредметне конпетенције: Компетенција за целоживотно учење; комуникација; рад с подацима и информацијама; дигитална компетенција; сарадња; одговорно учешће у демократском друштву.

Трећи задатак: Асертивна комуникација на друштврним мрежама - Културно је рећи НЕ

Пре него што смо приступили раду ученике смо упознали са трећим задатком, који је реализован у оквиру предмета: српски језик, ликовна култура, пројектна настава, свет око нас, дигитални свет и пројектна настава. Ученици првог разреда су из предмета Дигитални свет учили о комуникацији путем дигиталних уређаја. Упознали се са појмом комуникација, научили неке врсте комуникације. Уочили су сличности и разлике између комуникације уживо и комуникације помоћу дигиталних уређаја.  Разговарали су о дигиталним уређајима које најчешће користе за комуникацију. Ученици другог разреда кроз изражавање властитих мисли и осећања показали су поштовање према другој особи. Ученици трећег разреда износили су своја мишљења, водили дискусију да ли је у реду рећи неком не и проналазили начине да на културан начин одговоре негативно. Смишљали су дијалог на тему: Како одговорити негативно, а не увредити саговорника. Закључили да јесте културно одговорити некоме да нешто нећемо или не можемо и да је сасвим у реду и пожељно да имамо свој став и мишљење, али да треба и да поштујемо туђе. Кроз сва три модела управног говора ученици четвртог разреда  представили су се пожељном комуникацијом с јасним изражавањем својих жеља, мисли, ставова и потреба. Научили су да примењују асертивну комуникацију, правилно пишу реченице у управном говору и употребљавају знаке навода.

Остварени исходи: ученик остварује своје циљеве не кршећи права других; зна да уважава саговорника; ученик остварује своје циљеве не кршећи права других; зна да уважава саговорника; уме да наведе које врсте комуникације постоје; примењује асертивне реченице; уочава разлику између асертивног и агресивног говора; прави разлику између традиционалних видова комуникације и комуникације посредством дигиталних уређаја; зна који диитални уређаји могу да се користе за комуникацију; разликује управни од неуправног говора и служи се управним говором у писању и говору; изражава своје ставове, мисли и осећања везане за садржаје на интернету.

Остварене међупредметне конпетенције: Компетенција за целоживотно учење; комуникација; дигитална компетенција; сарадња; одговорно учешће у демократском друштву.

Четврти задатк: Информиши се потпуно о ономе о чему желиш да причаш на друштвеним мрежама

Пре него што смо приступили раду ученике смо упознали са четвртим задатком, који је рађен у оквиру обележавања Дечије недеље. Учећи и истражујући информације за реализацију предвиђених активности ученици су открили разноврсне изворе знања (материјални, писани, усмени, сликовни, аудио-визуелни) који садрже податке од значаја за проучавање. Овога пута родитељи, баке и деке били су поуздан извор информација.

Ученици су заједно са својим укућанима цртали породично стабло, које су презентовали. Једни су кроз игру и забаву утврђивали знања о обавештајним, упитним, узвичним и заповедним реченицама, одгонетали загонетке, казивали бројалице, питали питалице и рецитовали шаљиве народне песме.

Разне друштвене, едукативне игре омогућиле су нам да кроз интегративну наставу обележимо Дан интелигенције.

Остварени исходи: уочавају разлику између поузданих и непоузданих извора информација; користе интернет за проналажење информација; безбедно употребљавају различите изворе информација; разликују усмене и писане изворе; сарађују са другима у групи и учествују у заједничким активностима; јасно истичу своје ставове; уважавају различитости других.

Остварене међупредметне конпетенције: Комуникација; дигитална компетенција; сарадња; одговорно учешће у демократском друштву; естетичка.

Пети задатк: Превазилажење треме и страха од јавног наступа

Пре него што смо приступили раду ученике смо упознали са петим задатком. Том приликом разговарали смо о треми и страху (када, зашто и како се јављају; како их превазићи и победити) и о истом истраживали на интернету. Дошли смо до закључка да је умерена трема током јавног наступа добра, јер чини да будемо концентрисанији. Таква трема назива се позитивна трема. Уколико имамо велику трему, можемо је умањити вежбањем испред огледала. Вежбање је кључ успеха, јер тако постајемо сигурнији у себе, а самим тим и трема је мања. Главни продукт рада јесу видео записи. Кроз корелацију садржаја наставних предмета: Српски језик, Ликовна култура, Музичка култура, Свет око нас, Пројектна настава, Дигитални свет, ЧОС,  реализована је радионица Превазилажење треме и страха од јавног наступа.

Остварени исходи:  користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника; наведи кораке превазилажења треме; зна да постоји позитивна трема; процењује своје знање и у складу са тим вежба изражавање; разликује добар од мање доброг наступа; прави разлику изјмеђу страха и треме; зна да је богат фонд речи услов за доброг говорника; зна да музика опушта.

Остварене међупредметне конпетенције: Комуникација; дигитална компетенција; сарадња; одговорно учешће у демократском друштву; сарадња; естетичка.