NOVOSTI

Centar za razvoj obrazovanja i kulture (nevladina organicija koja se bavi stvaranjem boljih uslova za odrastanje, vaspitanje i obrazovanje u Srbiji) objavljuje poziv za saradnju odnosno objavljivanje stručnih radova u međunarodnom stručnom časopisu „Istraživanja u savremenoj nastavi 2020”. Teme koje će biti zastupljene u časopisu su:

·     -    istraživački i teorijski radovi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

·     -    inovacije i nove tehnologije u nastavi

·     -    akciona istraživanja u nastavi

Radovi treba da budu napisani u Times New Roman formatu (12) i poslati isključivo kao Word dokument u prilogu mejla. Radovi treba da budu  koncipirani na sledeći način:

Ime i prezime autora, škola u kojoj je angažovan

Naslov rada: (naslov rada treba da bude precizan i informativan, da odražava suštinu predmeta proučavanja i da ne sadrži više od deset reči)

Rezime: (uobičajeno je da ima 150- 300 reči. Ovde se u kratkim crtama daju ciljevi rada, primenjene metode, glavni rezultati i zaključci)

Ključne reči: (navesti 6-8 reči koje su veoma važne za poslati tekst)

Rad: (Obično sadrži uvod, rezultate rada i zaključak. Poželjno je da sadrži tabele i slike. Potrebno je da ima neku smislenu celinu, odnosno određeni logički red.)

Literatura: (Navodi osnovna literatura koja je služila kao osnovu za napisani rad. Potrebno je navesti ime i prezime autora, naslov knjige, izdavača, mesto i godinu izdavanja. Takođe mogu biti poslati i linkovi koji su poslužili u pisanju rada)

Prevod na engleski jezik  (naslov, rezime i ključne reči): Potrebno je prevesti naslov rada, rezime i ključne reči na engleski jezik. Prevod mora biti što je preciznije moguć, gramatički ispravan i jasan.

Autori koji pošalju svoj rad garantuju da je rad njihovo originalno delo, a navesti ukoliko je negde objavljen. Autori čiji rad bude prihvaćen imaju pravo na zahvalnicu za saradnju koju će im „Centar za razvoj obrazovanja i kulture“ poslati mejlom. Autorima se ne isplaćuje honoror za objavljene radove. Knjiga se objavljuje tako da bude postavljena online za besplatno preuzimanje u PDF formatu uz adekvatnu medijsku promociju kako časopisa tako i autora zastupljenih u časopisu. Nakon što autor(i) pošalje(u) svoj rad dobiće povratnu informaciju najkasnije 30 dana od prijema mejla o tome da li je njihov rad prihvaćen ili ne. Radove će pregledati tročlana stručna komisija. Izdavač knjige ima pravo menjanja i dorade radova ukoliko to smatra neophodnim zbog estetskog izgleda i bolje stručne koncipiranosti. Ukoliko pošaljete svoj rad podrazumeva se da ste prihvatili uslove objavljivanja, kao i da vaš rad bude postavljen na ovom blogu. Radovi se šalju na mejl crok.brus@gmail.com uz naznaku „Rad za časopis 2020.“.

PRODUŽEN JE ROK ZA SLANJE RADOVA DO 31. OKTOBRA 2020. GODINE!!!

Više o konkursu OVDE