NOVOSTI

Najbilže značenje asertivnosti je SAMOPUZDANJE.

Asertivnost je VEŠTINA SAMOPUZDANE KOMUNIKACIJE i kao takva može da se nauči.

Asertivnost predstavlja način jasnog i samouzdanog izražavanja vlastitog mišljenja, potreba na način koji ne vređa druge.

To je način da se kaže NE, da se iznese stav, mišljenje...

U našoj svakodnevnoj komunikaciji vrlo često odustajemo , popuštamo ili krivimo druge. Za to su zaslužna naša uverenja  da ne smemo da odbijemo druge ili da se suprotstavimo drugom jer ne možemo da podnesemo da nas neko ne voli ili da se ljuti na nas. Iz takvih uverenja proističe osećanje nesigurnosti, neadekvatnosti i nisko samopuzdanje

Vežbanjem asertivne komunikacije razbijamo uverenja i stičemo samopouzdanje da izražavamo sebe na samopuzdan način.